Kaal Masten

Dubai en Abu Dhabi zijn onze showroom


Spirit. Het is de naam van het openbare verlichtingsproduct dat Kaal Masten uit Oss twee jaar geleden een wereldprimeur bezorgde. Het bedrijf ontwikkelde als eerste een verlichtingsmast op zonne-energie die geen gebruik maakt van het elektriciteitsnetwerk en verkrijgbaar is in een lengte van 6 tot 18 meter. Een gesprek met Jos van den Hurk (algemeen directeur) en Koen de Louw (verantwoordelijk voor de wereldwijde verkoop van de Spirit) over de successen, nog te nemen drempels en ambities voor de toekomst.

Toen Jos van den Hurk 16 jaar geleden voor het eerst in aanraking kwam met led, wist hij het zeker; het is dé toekomst voor openbare verlichting. Als producent van masten haalt Kaal Masten al sinds jaar en dag een belangrijk aandeel van haar omzet in de markt van openbare verlichting. Na de eerste kennismaking met led besloot Van den Hurk dan ook om fors te gaan investeren. ‘De eerste grote uitgave in dit kader was de aanschaf van een 3D-lasermachine. Het idee was om met deze machine stalen masten direct van een geïntegreerde led te gaan voorzien. Helaas waren wij onze tijd in die periode te ver vooruit. Armatuur fabrikanten hadden immers een belang om losse armaturen te verkopen daar dit voor hen een omvangrijke vervangingsmarkt betreft.’

Abu Dhabi

De Spirit die het bedrijf zo’n 2 jaar geleden presenteerde aan het grote publiek kan in een lengte van 6 tot 18 meter geleverd worden. Het aantal zonnepanelen kan navenant aangepast worden, evenals de batterijcapaciteit. Dit door de modulaire opbouw van het product. Concurrenten zijn er overigens nauwelijks. Tot een lengte van 8 meter zijn er meerdere aanbieders, daarboven zijn er naast Kaal nog 2 partijen die Solar Masten in de markt zetten en boven de 14 meter zijn wij uniek. ‘En dat biedt ons een groot voordeel’, weet De Louw. ‘Want op de Nederlandse en Europese snelwegen wordt bijvoorbeeld standaard met een lengte van 18 meter gewerkt.’ Van den Hurk: ‘Bovendien lanceren wij binnenkort een productreeks van 3 tot 6 meter, speciaal voor het “parksegment”. Deze units kunnen in parken geplaatst worden en aangewend worden voor tal van andere toepassingen.

Evenaar

Net als in Nederland gaat men ook in het Midden-Oosten volgens De Louw niet over één nacht ijs bij het selecteren van een partij voor de uitrol van openbare verlichting. ‘Ook hier gaat het over lange trajecten. Dat is niet vreemd want je praat direct over tientallen tot honderden kilometers weg die van verlichting moeten worden voorzien, al dan niet stand alone. Het zijn trajecten van 1,5 tot 2 jaar voor je een go of no-go krijgt.’

De Louw, maar ook Van den Hurk zijn echter vol vertrouwen dat de eerste grote projecten voor de Spirit in de komende periode gaan komen. ‘Want hoe dichter bij de evenaar, hoe beter ons product presteert. Het Midden-Oosten is in dat opzicht de ideale locatie voor de Spirit. Daar is ongeveer 12 uur licht en 12 uur donker.’ 

Batterijprijs

Sinds de lancering van de Spirit zo’n twee jaar geleden is er technisch niet veel veranderd aan het product. Er is op een ander gebied wel belangrijke terreinwinst geboekt. ‘De kostprijs van het product is bijna gehalveerd’, stelt De Louw. ‘De batterijprijs, die met twee derde verlaagd is, speelt daarin een belangrijk rol.’

Van den Hurk vult aan: ‘Deze kostprijsverlaging zorgt ervoor dat de Spirit van een “duur leuk speeltje” geworden is tot een serieuze optie. Op locaties waar anders kabels getrokken moeten worden om de straatverlichting van stroom te voorzien, is ons product al snel een interessant alternatief. Zo zijn recent 2 exemplaren geplaatst in de Port of Rotterdam op een plek waar pleziervaarboten te water kunnen. De keuze was eenvoudig: 200 meter kabel aanleggen of kiezen voor stand alone-verlichting.’ 

Verboden

Wat velen niet weten is dat er in feite al een massamarkt voor stand alone-verlichting is. De Louw en Van den Hurk refereren aan Afrika. Op het continent worden jaarlijks diverse tenders vergeven voor de plaatsing van 40.000 à 50.000 stuks. ‘Het grote verschil? Een dergelijke stand alone unit mag vrijwel niets kosten. Het is niet meer dan een steigerpijp met een armatuur en een zonnepaneel dat er bovenop geschroefd is. Van een mooie oplossing kun je dus niet spreken.’

Het is dan volgens De Louw en Van den Hurk ook niet voor niets dat in de Verenigde Arabische Emiraten het verboden is om een los zonnepaneel op een lichtmast te schroeven. ‘Zij willen esthetisch mooie oplossingen omdat zij in de nabije toekomst veel stand alone-verlichting gaan plaatsen. Daarom schrijven zij het sinds 1 januari voor dat het zonnepaneel verticaal in de lichtmast geïntegreerd moet worden. Al met al is de Verenigde Arabische Emiraten voor ons met steden als Dubai en Abu Dhabi een showroom. Verder is er inmiddels interesse uit de gehele wereld. Van een land als Guinea in Afrika, Jordanië tot Oman, Qatar – waar het WK gaat plaatsvinden en daardoor veel investeringen plaatsvinden – en zelfs de Verenigde Staten. Ik ben overtuigd dat over 5 tot 10 jaar overal ter wereld bij het aanbrengen van openbare verlichting de vraag gesteld wordt of dit stand alone dient te gebeuren of via een aansluiting op het elektriciteitsnet.’ En de toekomstige technische ontwikkeling van de Spirit? Terreinwinst is volgens Van den Hurk vooral te boeken bij de besturing. Kaal Masten heeft zelf het intelligente besturingssysteem ontwikkeld dat ervoor zorgt dat de energie efficiënt wordt opgeslagen en ingezet. Daarbij wordt rekening gehouden met alle relevante (omgevings)factoren: van de locatie van de mast en het bijbehorende dag-nachtritme tot en met de hoeveelheid opgewekte en benodigde energie op elk willekeurig tijdstip. ‘Er wordt druk gewerkt aan uitgebreidere faciliteiten binnen het besturingssysteem zoals monitoring op afstand en storingsmeldingen. Die worden in de komende jaren geïmplementeerd in ons besturingssysteem.’


terug