Kaal Masten

Veiligheid

Dagelijks worden we geconfronteerd met een of andere vorm van veiligheid of juist het ontbreken ervan. Iedereen hecht er veel waarde aan zich veilig te voelen. Dat geldt voor de persoonlijke veiligheid, maar ook voor eigendommen zoals objecten in de openbare ruimte. 

Kaal Masten neemt veiligheid in de breedste zin van het woord. De veiligheid van de gebruiker van de openbare ruimte dient voorop te staan. Ten behoeve van een veilige openbare ruimte vervaardigen wij een breed productenpakket:

Cameramasten

Cameratoezicht is niet meer uit het straatbeeld weg te denken. Tegenwoordig mogen cameramasten dan ook mooi zijn! Kaal Masten heeft diverse vandalismebestendige maatregelen genomen om schade aan masten door vandalisme te beperken en de veiligheid van apparatuur te waarborgen.

Botsvriendelijke masten

Ten behoeve van verlichting vervaardigt Kaal Masten botsvriendelijke stalen masten die voldoen aan de hoogste Europese botsveiligheidseis 100,NE,03. Het betreft stalen cilindrisch conische lichtmasten.

          

Radar-, sein- en bakenmasten

Bij sluizen, bruggen, viaducten, tunnels, dijken, stuwen en havens zijn masten onontbeerlijk voor verlichting, camera\'s, bakens en seinen. Ook langs de kust staan onze masten waarmee het scheepvaartverkeer op zee wordt bewaakt. Zo worden tot ver buiten Nederland vaarwegen beveiligd met onze radarmasten.

Afhankelijk van de vereiste stijfheid zijn diverse mastconstructies mogelijk, met of zonder technische ruimtes op hoogte. Kaal Masten vervaardigt vakwerk- of buismasten en heeft daarnaast expertise op het gebied van design (radar)masten.

Flitsmasten

Voor verkeerssignalisatie, verkeershandhaving en kentekenregistratie worden naast vaste of kantelbare cameramasten ook ‘flitspalen’ toegepast.