Kaal Masten

Missie en visie

Missie

Onze missie is erop gericht klanten in kwalitatief hoogwaardige masten te voorzien en ze te allen tijde te ontzorgen door het verlenen van service en maatwerkoplossingen. Zo werken we samen aan een veiligere en betere leefomgeving. 

            

Visie

We hebben de overtuiging dat innovatie leidt tot een optimale leefomgeving. Er wordt geïnvesteerd in kennis en innovaties om elke vraag op het gebied van masten waar te kunnen maken. Innovaties staan centraal in onze Mastentuin. Dit geeft een goed beeld van onze visie op de uitstraling en vormgeving van masten. Ook het toekomstig straatbeeld hebben wij getracht te visualiseren in de animatie voor de Weg van de Toekomst.

 

Ambities

 • CO2-Reductie
  Vanzelfsprekend loopt duurzaamheid als een ‘groene’ draad door Kaal Masten. Kaal Masten heeft tot doel het gebruik van energie en schaarse grondstoffen tot het minimum te beperken. Daarnaast ligt de focus op het bewerkstelligen van bewustwording onder alle medewerkers. Kaal Masten wordt door een Climate Neutral Group begeleid en gecontroleerd in het duurzaam ondernemen.
 • Verfraaiing van de openbare ruimte
  Onze ambities reiken nog verder dan dit. Verfraaiing staat centraal in onze visie op de weg van de toekomst. Materiaal, vormgeving, coating en kleur bepalen de uitstraling en imago bij binnenkomst van een dorp of stad. Met de oneindig vele mogelijkheden die we tegenwoordig hebben bent u bij Kaal Masten aan het juiste adres om het een geheel eigen identiteit te geven.
 • Visualiseer uw openbare ruimte 
  Kaal Masten heeft verfraaiing van de openbare ruimte op de kaart gezet. Het OV2 Handboek maakt inrichters bewust van de invloed die (licht)masten hebben op het straatbeeld. Het boek bevat ook een uitstekend basisinstrument om een omgeving te visualiseren met verschillende typen masten en armaturen.


Kernwaarden

Kaal Masten hecht waarde aan:

 • Innovatie
 • Partnership
 • Ontzorgen
 • Duurzaamheid

Lees meer over onze kernwaarden.