Kaal Masten

Duurzaamheidsmaatregelen op kantoor

Het gebruik van papier is drastisch afgenomen:

 • Er wordt dubbelzijdig geprint
 • Diverse processen zijn gedigitaliseerd. Offertes en tekeningen worden per email verstuurd en de interne nieuwsbrief wordt o.a. middels Intranet uitgegeven. 
 • Waar mogelijk gebruiken onze medewerkers online communicatiemiddelen boven het gebruik van papier. 
 • De kreet ‘Denk aan het milieu voordat u dit e-mailbericht print.’ is meegenomen in de e-mailhandtekening. Zo attenderen wij de ontvanger erop een e-mail alleen te printen indien strikt noodzakelijk.


Kaal Masten gebruikt verantwoord papier: 

 • Briefpapier, enveloppen, visitekaartjes etc. bevatten het FSC keurmerk.
 • Communicatie-uitingen per post worden zo min mogelijk ingezet. Het poststuk wordt zo licht mogelijk gehouden en gedrukt op FSC gecertificeerd papier.


Intern is het energieverbruik verlaagd:

 • Computers worden na werktijd automatisch afgesloten. 
 • Er is geïnvesteerd in zuinige voedingen voor computers. Oudere desktops zijn vervangen door nieuwe modellen. De verwachting is dat in drie jaar tijd alle oude modellen vervangen te zijn.
 • De standbye tijden in de serverconfiguratie zijn aangepast. Dit heeft het verbruik teruggebracht. Gemiddeld levert dit een winst op van ruim 60 Kwh per dag. 
 • Kaal Masten maakt uitsluitend gebruik van Groene stroom.
 • Bewustwording van energieverbruik is mede bewerkstelligd nadat medewerkers hebben deelgenomen aan de intensieve workshop ZERO LAB™ van CNG.
 • Het totale lichtplan is geanalyseerd en wordt stap voor stap verduurzaamd.