Kaal Masten

Duurzaamheidsmaatregelen inkoop & logistiek

Inkoop 

De afdeling Inkoop heeft duurzaamheid in een hoog vaandel staan:

  • Bij leveringen wordt altijd getracht orders te combineren. 
  • Kaal Masten prefereert lokale leveranciers, zodat transport wordt beperkt. Onze leveranciers selecteren wij daarom onder andere op locatie. 
  • Inkoop wordt geclusterd en het aantal leveranciers gelimiteerd met als gevolg beperkt transport. 
  • De inkoopvoorwaarden worden aangescherpt door een duurzaamheidclausule op te nemen. 

 

Logistiek 

Het transport is intern en extern beperkt en vergroend:

  • Intern is het transportproces efficiënter opgezet. De planning van de externe transporten is geoptimaliseerd. 
  • Dieselheftrucks zijn deels vervangen door milieuvriendelijke heftrucks op aardgas en een elektrotrekker is in de plaats gekomen voor een tractor op diesel.
  • Ons wagenpark omvat alleen voertuigen met energielabel A. Een auto met energielabel A verbruikt zeker twintig procent minder brandstof dan een gemiddelde auto uit dezelfde grootteklasse.
  • Kaal Masten beheert het DCC-coatingsysteem in eigen fabriek, waardoor er bespaard wordt op het transport van masten naar een externe coater. 
  • Milieuvriendelijk transport realiseert Kaal Masten door het beperken van het aantal vrachtwagens dat nodig is bij het plaatsen van masten. Enkel het gebruik van de Multi Purpose Truck heeft een besparing van drie vrachtwagens tot gevolg: geen wagen met aggregaat, geen wagen met kraan en geen aparte wagen die de mast aanvoert. De MPT hebben wij in eigen beheer!
  • Het onderzoek naar de realisatie van een efficiëntere interne opslag heeft geleid tot duidelijke voordelen in de bezetting, transportkosten en milieubelasting.