Kaal Masten

Draaibare zweepmast

De draaibare zweepmast is een goed alternatief  wanneer er zonder verkeershinder onderhoud gepleegd dient te worden aan de bevestigde apparatuur.  

De mast wordt weggezwenkt tot boven de berm, waardoor het verkeer kan blijven doorstromen en de wegwerker op een veilige manier aan de installatie kan werken. Een volledige wegafzetting is dus niet meer nodig, wat de kosten aanzienlijk drukt. 

Deze mast is ook geschikt voor die locaties waar met regelmaat groot transport moet passeren.