Kaal Masten

ASOV 2010

Specificaties en eisen VRI

Kaal Masten conformeert zich aan de Eisen Verkeersregelinstallaties 1997 van Rijkswaterstaat en de ASOV 2010 (Algemene Specificaties Ondersteuningsconstructies voor Verkeersregelinstallaties). Dit laatstgenoemde adviesdocument is speciaal ontwikkeld om de bestaande specificaties voor VRI aan te scherpen en te verbeteren. Onvolledige en foutieve gegevens in de algemeen geldende Eisen Verkeersregelinstallaties 1997 of hoofdstuk 35 van de RAW-systematiek gaven aanleiding voor het opstellen van een herziend adviesdocument. 

ASOV

Deze leidraad is speciaal ontwikkeld om de bestaande specificaties voor VRI aan te scherpen en te verbeteren, teneinde fouten bij de realisatie van VRI en materiaalgebruik te voorkomen. Het betreft hier met name herformuleringen van de materiaalspecificaties van masten en portalen. Tevens zijn ontbrekende eisen toegevoegd. 

VRI bestekken

In toekomstige vraagspecificaties kan de wegbeheerder en/of besteksschrijver eenvoudig verwijzen naar de meest actuele versie van dit document [ASOV 2010]. De kwaliteit van toekomstige vraagspecificaties kan hiermee naar een nog hoger niveau worden getrokken.